Naše služby

Kalibrace analyzátorů

 • Podrobné informace o chování Vašeho analyzátoru:
  • Při každé kalibraci stanovujeme nepřesnost analyzátoru, odchylku od linearity a hysterezi analyzátoru v daných kalibračních bodech.
  • Vzor našeho kalibračního listu
 • Možnost volby kalibračních bodů dle Vašeho přání.
 • Kalibraci Vašeho analyzátoru můžeme provést i u Vás.
  • Máme zkušenosti z kalibrací např. na Slovensku, Polsku.
 • Kalibrace provádíme i o víkendech.
 • Kalibrační list jsme schopni vydat do 1 dne od provedení dané kalibrace.
 • Kalibrační listy automaticky vydáváme jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Od roku 2008 jsme akreditovaní na kalibrací analyzátorů těchto plynných směsí: C3H8, CO, SO2, NO, O2, CO2, NO2, CH4 a účinnost konvertoru NO/NO2. Akreditovaný rozsah kalibrace je podrobně uveden v příloze o akreditaci. Neakreditovaným způsobem jsme schopni provést kalibraci analyzátoru jakoukoliv plynnou směsí.

Matematické poradenství

 • Poradenství se stanovením zdrojů nejistot dané zkoušky a jejich odhadem.
 • Výpočtové šablony přímo na míru zákazníka.
 • Metrologické databáze.

Pro akreditované subjekty je důležité umět správně stanovit zdroje nejistot u svých zkoušek a umět kvantifikovat danou výslednou nejistotu. Nevíte-li si rady s nejistotami, můžeme Vám pomoci. Poradíme Vám s pracovním postupem pro odhad výpočtu nejistoty dané zkoušky dle dokumentu GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement) a EA - 4/02 M:2013 (Vyjádření nejistoty měření při kalibraci). Vysvětlíme Vám či Vašim zaměstnancům, jak postupovat v případě výpočtu nejistot. Můžeme pro Vás/Vaši firmu uspořádat seminář.

Vytváříme výpočtové šablony (Microsoft Excel aj.) a snažíme se je udělat tak, aby vše bylo co nejvíce zautomatizované, čímž Vám ušetříme čas.

Měření emisí

 • Měřením emisí se zabýváme od roku 1998.
 • Jako první firma v ČR jsme v roce 2006 získali akreditaci pro měření emisí.
 • Akreditované a autorizované měření emisí těchto látek:
  • tuhé látky, CO, SO2, NOx, Corg
 • Technická měření, např. při seřízení technologických a spalovacích procesů.

Neprovádíme měření emisí automobilů.